Trang ChínhPortalTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh

Go down 
Tác giảThông điệp
vodanh
Thanh Viên Nhiệt Tình
Thanh Viên Nhiệt Tình
avatar

Tổng số bài gửi : 60
Điểm : 8
Thanks : 0
Join date : 11/09/2008
Age : 30
Đến từ : Tuyên Quang

Bài gửiTiêu đề: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Sun Oct 19, 2008 11:13 pm

cái này có lẽ thuận tiện hơn việc giở sách vở ra đấy.đặc biệt cái này còn có cả bài tập thực hành luôn
mediafire.com file/nn2m5lmtrl2/Tra cuu nhanh ASM.rar
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
dangnh
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
avatar

Tổng số bài gửi : 323
Điểm : 40
Thanks : 2
Join date : 07/09/2008
Age : 30
Đến từ : 06b3 FITHOU

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 9:17 pm

ọt... down về roài... dùng fire fox mà vẫn bị lỗi font là sao Emoticon 7
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://06b3.friendhood.net/forum.htm
seekill
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc
avatar

Tổng số bài gửi : 201
Điểm : 87
Thanks : 3
Join date : 06/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 9:42 pm

chọn lại charset đê!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://seekill.tk/
dangnh
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
avatar

Tổng số bài gửi : 323
Điểm : 40
Thanks : 2
Join date : 07/09/2008
Age : 30
Đến từ : 06b3 FITHOU

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 9:52 pm

chọn rồi những vẫn ko được... Emoticon
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://06b3.friendhood.net/forum.htm
vodanh
Thanh Viên Nhiệt Tình
Thanh Viên Nhiệt Tình
avatar

Tổng số bài gửi : 60
Điểm : 8
Thanks : 0
Join date : 11/09/2008
Age : 30
Đến từ : Tuyên Quang

Bài gửiTiêu đề: lỗi font tiếng việt   Wed Oct 22, 2008 10:45 pm

down tệp tra cứu nhanh ASM.rar về giải nén ra được thư mục mới trong đó có tệp font.rar.giải nén tiếp copy các dl trong thư mục này vào tệp font trong thư mục windowns.
trên tag menu của firefox click view chọn phần character encording tích vào phần western(windowns-1252)
100% tiếng việt.(không phải chém tao Emoticon 4 )
Emoticon đây là bằng chứng hùng hồn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
duongnguyen
Thanh Viên Nhiệt Tình
Thanh Viên Nhiệt Tình
avatar

Tổng số bài gửi : 71
Điểm : 11
Thanks : 0
Join date : 18/09/2008
Age : 30

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 11:12 pm

huhu làm y chang như bạn nói mà có đc đâu.chữ thì đọc đc chữ thì k.Điên hết cả người! Emoticon
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
dangnh
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
avatar

Tổng số bài gửi : 323
Điểm : 40
Thanks : 2
Join date : 07/09/2008
Age : 30
Đến từ : 06b3 FITHOU

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 11:17 pm

Ờ được rồi... mỗi tội nhìn cái font hơi chuối chữ to chữ nhỏ... tks chú mày Emoticon 08
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://06b3.friendhood.net/forum.htm
_=Trai_Lang=_
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc
avatar

Tổng số bài gửi : 187
Điểm : 52
Thanks : 0
Join date : 07/09/2008
Age : 30
Đến từ : Nam Định

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 11:44 pm

vodanh đã viết:
down tệp tra cứu nhanh ASM.rar về giải nén ra được thư mục mới trong đó có tệp font.rar.giải nén tiếp copy các dl trong thư mục này vào tệp font trong thư mục windowns.
trên tag menu của firefox click view chọn phần character encording tích vào phần western(windowns-1252)
100% tiếng việt.(không phải chém tao Emoticon 4 )
Emoticon đây là bằng chứng hùng hồn

Thằng Kia

Tao Chém Chết Mày

Mày vào Mục Lục =>> Chương I (Các khái niệm cơ bản) =>> Phần V (Tổ chức thanh Ghi) ==> Thanh Ghi Cờ

Mày Đọc Đi Đọc Đc mấy chữ HảThằng Kia còn nhiều nữa đó tao mới mở 1 phần đầu tiên thoi

(làm đủ mọi cách ròi nha)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vodanh
Thanh Viên Nhiệt Tình
Thanh Viên Nhiệt Tình
avatar

Tổng số bài gửi : 60
Điểm : 8
Thanks : 0
Join date : 11/09/2008
Age : 30
Đến từ : Tuyên Quang

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 11:51 pm

_=Trai_Lang=_ đã viết:
vodanh đã viết:
down tệp tra cứu nhanh ASM.rar về giải nén ra được thư mục mới trong đó có tệp font.rar.giải nén tiếp copy các dl trong thư mục này vào tệp font trong thư mục windowns.
trên tag menu của firefox click view chọn phần character encording tích vào phần western(windowns-1252)
100% tiếng việt.(không phải chém tao Emoticon 4 )
Emoticon đây là bằng chứng hùng hồn

Thằng Kia

Tao Chém Chết Mày

Mày vào Mục Lục =>> Chương I (Các khái niệm cơ bản) =>> Phần V (Tổ chức thanh Ghi) ==> Thanh Ghi Cờ

Mày Đọc Đi Đọc Đc mấy chữ HảThằng Kia còn nhiều nữa đó tao mới mở 1 phần đầu tiên thoi

(làm đủ mọi cách ròi nha)
Cái Thằng kia mày không đọc kỹ hướng dẫn của tao à
thế đây là cái gì phần 5 của mày đây trên máy tao vẫn hiển thị ngon lành
V. TOÅ CHÖÙC THANH GHI
T
hanh ghi naèm beân trong CPU tuøy theo ñoäi
daøi 8 hay 16 bít vaø tuøy theo chöùc naêng. Khi ñoù, thanh ghi ñöôïc duøng
ñeå chöùa döõ lieäu, löu tröõ döõ lieäu, keát quaû trung gian cuûa maùy
tính hoaëc ñôn vò ñòa chæ boä nhôù 8088 coù 14 thanh ghi ñöôïc chia
laøm 5 nhoùm
5.1. Nhoùm thanh ghi ña duïng : (General
Register
)
Goàm 4 thanh ghi ña duïng : AX,BX,CX vaø DX
(coù 16 bít)
Coâng duïng chung cuûa caùc thanh ghi naøy
laø : duøng trong caùc pheùp
toaùn soá hoïc, logic, chöùa döõ lieäu.
Moät thanh ghi 16 bít coù theå ñöôïc xem
laø 2 thanh ghi 8bít vaø
chuùng ñöôïc chia nhö sau :


Thanh ghi
16 bít
2 thanh
ghi 8 bít
Byte cao Byte thaáp
AX AH AL
BX BH BL
CX CH CL
DX DH DL


Ví du
ï : AX = 1234 h


AH = 12 h


AL = 34 h
Moãi thanh ghi coøn coù nhöõng coâng duïng
rieâng cuûa noù :
a. Thanh ghi AX :(Auxliary
Register
)
Coâng duïng rieâng duøng trong caùc pheùp
toaùn soá hoïc, löu keát
quaû cuûa caùc pheùp toaùn *, chia, ...

du
ï :

MOV AL,5 ---> AL = 5


MOV BH,3 ---> BH = 3


MUL BH ---> AX = AL*BH => AX = 15
b.
Thanh ghi BX
:(Base Regiser)
Duøng trong pheùp ñònh ñòa chæ cô sôû
cuûa boä nhôù, noù ñoùng vai
troø nhö 1 thanh ghi ñòa chæ offset cuûa boä
nhôù
c. Thanh ghi CX :(Count
Regiser
)
Duøng ñeå chöùa soá voøng laëp trong
chöông trình, noù ñoùng vai
troøn nhö moät bieán ñeám cho vieäc laëp voøng.
Ngoaøi ra, thanh ghi
CL coøn ñöôïc duøng trong caùc pheùp dòch chuyeån vôùi
soá laàn dòch
chuyeån laø noäi dung cuûa thanh ghi CL.

du
ï :

MOV AL,4

SHL
AL,CL : dòch traùi AL 4 bít
d.
Thanh ghi DX
:(Data Regiser)
Duøng ñeå löu tröõ keát quaû cuûa pheùp
toaùn * hoaëc /, ñònh ñòa chæ
coång trong caùc leänh xuaát nhaäp coång.

Ví duï :

MOV AX,74B3h ( 16
bít)


MOV BX,0100h (16 bít)


MUL BX => AX * BX (32 bít )

Keát quaû : 0074 / B300h
(
DX )
( AX )
5.2. Nhoùm thanh ghi ñoaïn
:(Segiment regiset)
Goàm 4 thanh ghi : CS, DS, ES, SS
a. Thanh ghi CS :(Code
Segment
)
Duøng ñeå chöùa ñòa chæ Segment cuûa
ñoaïn maõ cuûa ñoaïn maõ
chöông trình.
b. Thanh ghi DS :(Data
Segment
)
Chöùa ñòa chæ Segment cuûa ñoaïn döõ
lieäu
c. Thanh ghi ES :(Extra
Segment
)
Chöùa ñòa chæ Segment cuûa ñoaïn döõ
lieäu boå sung. Nhö vaäy neáu
ta coù hai ñoaïn döõ lieäu thì moät seõ do
thanh ghi DS vaø hai seõ do
thanh ghi ES quaûn lyù
d. Thanh ghi SS (Stack Segment)
Duøng löu ñòa chæ Segment cuûa ñoaïn
Stack
Boán thanh ghi naøy coù theå truy xuaát
treân boán ñoaïn khaùc nhau.
Nhö vaäy moät chöông trình laøm vieäc cuøng
moät luùc toái ña laø boán
ñoaïn
5.3. Nhoùm thanh ghi con troû vaø chæ muïc

:
a. Thanh ghi SI
:(Source Index)
Duøng ñeå troû ñeán oâ nhôù trong
ñoaïn döõ lieäu ñònh bôûi thanh ghi
DS, trong xöû lí chuoãi thanh ghi SI
duøng ñeå troû ñeán ñòa chæ baét
ñaàu cuûa chuoãi nguoàn
b. Thanh ghi DI :(Distination
Index
)
Duøng ñeå troû ñeán oâ nhôù coù ñòa
chæ Segment ñònh bôûi thanh ghi
ES, trong xöû lí chuoãi noù duøng ñeå troû
ñeán ñòa chæ cuûa chuoãi ñích
c. Thanh ghi SP :(Stack
pointer
)

Duøng ñeå troû ñeán phaàn töû ôû
treân ñænh cuûa Stack
d. Thanh ghi BP :(Base
pointer
)

Duøng trong pheùp ñònh ñòa chæ cô sôû,
trong vieäc truy xuaát
phaàn töû treân Stack. Noù ñöôïc duøng trong caùc
pheùp goïi chöông
trình con
e. Thanh ghi IP :(Instruction
Pointer
)
Chöùa ñeán ñòa chæ oâ nhôù ñöôïc
ñònh bôûi thanh ghi CS ñeå chæ
ñeán maõ leänh cuûa chöông trình. Khi
thöïc thi moät leänh CPU seõ töï
ñoäng thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi IP
ñeå troû ñeán leänh keá tieáp
cuûa chöông trình, thanh ghi naøy khoâng bò
taùc ñoäng tröïc tieáp bôûi
caùc leänh. Vì vaäy, noù thöôøng khoâng coù
maët trong nhöõng leänh cuûa
hôïp ngöõ.
Nhöõng caëp thanh ghi thöôøng ñi chung :

DS : SI

ES : DI

SS : SP

SS : BP

CS : IP
5.4. Thanh ghi côø
:

Muïc ñích cuûa vieäc söû duïng côø laø
vieäc chæ ra traïng thaùi cuûa CPU.
Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù boä vi xöû
lí ñaõ daønh rieâng ra moät thanh ghi
goïi laø thanh ghi côø. Nhöõng bit
treân thanh ghi naøy ñöôïc goïi laø caùc
côø . Coù hai loaïi côø : Côø
traïng thaùi, côø ñieàu khieån
Côø traïng thaùi phaûn aùnh keát quaû
cuûa pheùp toaùn
Côø ñieàu khieån duøng ñeå cho pheùp hay
khoâng cho pheùp moät thao taùc
naøo ñoù
Chuùng ta chæ quan taâm ñeán nhoùm
côø traïng thaùi goàm 6 côø laø :
CF, AF, SF, OF, PF, ZF.
a. Côø CF :(Carry Flag) "
Côø nhôù "
Côø CF ñöôïc baät leân moät neáu keát
quaû cuûa pheùp toaùn coù möôïn
hay coù nhôù ñoái vôùi bít cao
b. Côø AF :(Awiliary Flag) "
Côø nhôù phuï "
Baät leân moät khi coù möôïn hay coù
nhôù ôû bít 3
c. Côø SF :(Sign Flag) "
Côø daáu "
Côø SF ñöôïc baät leân moät neáu nhö
keát quaû cuûa moät pheùp tính coù
bít cao nhaát baèng moät (soá aâm)
d. Côø OF :(Over Flag) "
Côø traøn "

Ñöôïc baät leân moät neáu nhö keát
quaû cuûa pheùp toaùn coù daáu bò sai

Ví
du
ï :

01010000 = AL (döông)

+ 01110000
= BL (döông)

11000000
e. Côø PF
:(Parity Flag) " Côø chaün leû "

Côø PF ñöôïc baät leân moät neáu nhö
keát quaû cuûa moät pheùp toaùn coù
toång 8 bít thaáp laø moät soá chaün
f. Côø ZF :(Zero Flag)
ZF = 1 neáu nhö keát quaû cuûa pheùp toaùn
baèng khoâng
Ví duï :

AX = FFFFh

+
BX = FFFFh


1FFFEh

Hoûi :

CF = 1 ( coù möôïn, coù nhôù)

SF = 1 ( aâm)

ZF = 0 ( khaùc 0)

OF = 0 (khoâng troøn)

PF = 0 (leû )


VI. NGAÉT
( Interrup
)
6.1 Ñònh nghóa :

Ngaét laø
moät tín hieäu ñöôïc gôûi ñeán boä vi xöû lyù ñeå taïm
ngöng coâng vieäc ñang laøm vaø xöû lyù moät nhieäm vuï
khaùc. Sau khi xöû lyù xong thì chöông trình bò ngaét seõ
tieáp tuïc laïi.
6.2 Phaân loaïi ngaét :

a. Ngaét
cöùng
: Ñöôïc phaùt sinh bôûi moät maïch maùy tính ñeå
ñaùp laïi moät söï kieän naøo ñoù. Noù ñöôïc duøng ñeå
ñieàu khieån caùc thieát bò quan troïng nhö baøn phím, oå
ñóa, maùy in.
b. Ngaét meàm:
Ñöôïc nhieàu ngöôøi laäp trình söû duïng ñeå yeâu caàu
caùc phuïc vuï heä thoáng moät ngaét meàm xaûy ra khi chöông
trình goïi phuïc vuï ngaét baèng leänh INT < Interrup >.
* Cuù phaùp :
INT < Soá ngaét >

du
ï :

MOV AH, 01

INT 21h (
Goïi ngaét 21h cuûa DOS)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vodanh
Thanh Viên Nhiệt Tình
Thanh Viên Nhiệt Tình
avatar

Tổng số bài gửi : 60
Điểm : 8
Thanks : 0
Join date : 11/09/2008
Age : 30
Đến từ : Tuyên Quang

Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   Wed Oct 22, 2008 11:56 pm

duongnguyen đã viết:
huhu làm y chang như bạn nói mà có đc đâu.chữ thì đọc đc chữ thì k.Điên hết cả người! Emoticon
quên mất các bạn còn paste vào phần thư mục font tại nơi để firefox cụ thể như của mình là:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\res\fonts <----paste vào
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh   

Về Đầu Trang Go down
 
Tra Cứu Các Hàm ASM Nhanh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
06B3 :: HỌC TẬP :: ASM/C/C++/C#/JAVA-
Chuyển đến